Департамент агропромислового розвитку
м. Суми вул. Першотравнева, 29
Тел.: (0542) 77-15-37, (0542) 77-02-70
Факс: (0542) 61-13-62
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі – Укрдержфонд) оголошує конкурс на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Фінансова підтримка фермерським господарствам надається у розмірі, що не перевищує 1 млн гривень із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Фермерські господарства подають у паперовій або електронній формі до регіональних відділень Укрдержфонду заявку у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики, та документи, визначені пунктом 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349) для перевірки.

Прийом заявок та документів здійснюватиметься з 17 квітня 2023 року до 17 травня 2023 року.

До конкурсу допускаються усі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Крім того, до участі в конкурсі не допускаються фермерські господарства, які віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”.

Прийом заявок та документів проводиться регіональними відділеннями Укрдержфонду.

Фермерські господарства подають у паперовій або електронній формі до регіонального відділення (Сумське відділення – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) заявку у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики, і такі документи (їх фотокопії):

- копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору /декларації про створення сімейного фермерського господарства – для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»;

- копію статуту сільськогосподарського кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, стосовно:

- земель фермерського господарства як юридичної особи – для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, та/або земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві приватної власності, та/або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства або селянського (фермерського) господарства;

- земель сімейного фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство», – для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

- довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу;

- баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;

- копію паспорта (у разі коли голова фермерського господарства віком до 35 років (включно);

- сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у разі наявності);

- копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

- бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

- пропозицію фермерського господарства щодо забезпечення виконання зобов’язання з повернення бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення додатково подаються:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки (ділянок), що планується придбати;

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ділянок), отриманий у поточному році;

- копії реєстраційних документів або витягу з Єдиного державного реєстру тварин (за наявності).

Копії поданих документів засвідчуються головою фермерського господарства.