Департамент агропромислового розвитку
м. Суми вул. Першотравнева, 29
Тел.: (0542) 77-15-37, (0542) 77-02-70
Факс: (0542) 61-13-62
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» затверджено Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, а також Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій (далі – підприємства), які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють на:

підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронювання військовозобов’язаних, здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються підприємствами до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі -  список), погодженими Генеральним штабом Збройних Сил.

Список подається за визначеною формою в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних.

Підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому.

При цьому в обґрунтуванні зазначається інформація про:

виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, дату і номер укладеного державного контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної державної адміністрації, на території юрисдикції якої вони розташовані.

Підприємства, які є критично важливими для національної економіки в галузі сільського господарства, тобто після отримання рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період (відповідного наказу Мінагрополітики), подають список до Мінагрополітики через кабінет бронювання.

Підприємства, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в галузі сільського господарства в особливий період, тобто після отримання рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення в галузі сільського господарства в особливий період (відповідного розпорядження Сумської ОВА), подають список до Сумської ОВА нарочно або електронною поштою.

При цьому в обґрунтуванні зазначається:

дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, або відповідної обласної державної адміністрації, на території юрисдикції якої вони розташовані про визначення підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

До того ж, кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства на дату подання списку.

Підприємства визначаються критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період за відповідності трьом і більше критеріям, зокрема:

1) загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною державною адміністрацією з урахуванням потреб територіальної громади.

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223 «Про затвердження Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період» визначено такі критерії:

- підприємства, які обробляють  землі  сільськогосподарського призначення  на площі не менше 1000 га або мають застрахованих працівників не менше 50 осіб;

- підприємства основним видом діяльності, станом на 1 січня 2022 року, є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223 (із змінами, внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 лютого 2023 року № 242).

Відповідно до рішення Комісії з визначення підприємств, установ і організацій Сумської області, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період від 01 березня 2023 року, визначення підприємств, установ і організацій Сумської області такими, що мають важливе значення для забезпечення потреб територіальних громад в особливий період, здійснюється за відповідності не менше трьом з таких критеріїв:

а) обсяг річного доходу не менше 2 (двох) млн грн, що підтверджується копією податкової декларації за останній звітний рік з відмітками контролюючого органу або квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку;

б) середня кількість застрахованих осіб-працівників у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (грошове забезпечення), становить не менше 3 (трьох) осіб, що підтверджується завіреною копією податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (за формою згідно з додатком 4 ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189), за останній звітний період;

в) здійснюють експортні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджується довідкою з установи банку за останній рік;

г) наявність листа-обґрунтування сільської, селищної, міської ради щодо критичної необхідності у забезпеченні потреб населення територіальних громад в продукції (послугах, роботах), які виробляються (надаються, виконуються) підприємствами, установами і організаціями згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 530;

д) належать до державної чи комунальної форми власності, утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету та надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення на постійній основі, що підтверджується належним чином оформленою копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

е) наявність договорів, укладених суб’єктами господарської діяльності з районними військовими адміністраціями для забезпечення потреб районів в умовах воєнного стану;

є) наявність дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів) на здійснення відповідного виду діяльності, що підтверджується належним чином оформленою копією таких документів;

ж) основний вид діяльності (станом на 01 січня 2023 року) згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 530, є:

у сфері освіти (секція Р);

у сфері архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження (секція М, розділ 71), наукових досліджень та розробок (секція М, розділ 72), іншої професійної, наукової та технічної діяльності (секція M, розділ 74);

у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (секція R, розділи 90, 91, 93);

у сфері інформації та телекомунікацій (секція J);

у сфері сільського, лісового та рибного господарств (секція А);

у сфері переробної промисловості (секція С);

у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (секція N,

розділ 77);

у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (секція Q);

у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (секція G);

у сфері будівництва (секція F);

у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (секція Н, розділи 49, 52, 53);

у сфері фінансової та страхової діяльності (секція K);

у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (секція D, розділ 35);

у сфері забору, очищення та постачання води (секція E, розділ 36), каналізації, відведення й очищення стічних вод (секція E, розділ 37), збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів (секція E, розділ 38);

у сфері комплексного обслуговування об’єктів (секція N, розділ 81.10);

у  сфері надання інших видів послуг (секція S, розділ 96).

5) відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;

7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підприємство, для визначення його критично важливими для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період звертається до Мінагрополітики.

Підприємство, для визначення його критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в галузі сільського господарства в особливий період звертається до Сумської ОВА.

Детальні роз’яснення по бронюванню військовозобов’язаних працівників та підстави для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період можна дізнатися на головній сторінці Мінагрополітики в розділі «Бронювання працівників».